top of page
Making Notes

CENNIK:

konsultacja psychologiczna w gabinecie  - 160 zł / 60 minut

psychoterapia indywidualna - pierwsze spotkanie 160 zł / 60 minut, następne 140 -160 zł ( ustalane indywidualnie)

terapia rodzinna - 200 zł/ 60 minut

diagnoza psychologiczna - 250 - 350 zł ( ok. 2-4 spotkania, ustalane indywidualnie)

zajęcia wspierające rozwój dzieci - 130 zł / 60 minut ( mniejsze dzieci: 30-45 minut pracy z dzieckiem, reszta czasu omówienie z rodzicem)

możliwe są spotkania online

W razie konieczności odwołania spotkania, można zrobić to bezpłatnie do 24 godzin przed jego zaplanowanym rozpoczęciem.

Odwołanie terminu spotkania w czasie krótszym niż 24 godziny, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie.

CO WARTO WIEDZIEĆ - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

1. Konsultacja / terapia trwa około 60 minut i zazwyczaj nie ma możliwości jej przedłużenia ze względu na kolejne umówione wizyty. Prosimy o punktulaność.

2. Podczas pierwszego spotkania naszym celem będzie ustalenie nad czym będziemy pracować - co jest problemem, jakie są potrzeby Klienta, będziemy zbierać informacje, by lepiej zrozumieć trudności, zapytamy jak do tej pory Klient radził sobie z problemem, jak i czy próbował go rozwiązać. 

3. Na spotkanie można- ale nie trzeba-  zabrać dodatkowe, ważne dla sprawy dokumenty, np. książeczkę zdrowia, opinię innego specjalisty czy nauczyciela.​

4. Na konsultację w sprawie dziecka oraz przed rozpoczęciem terapii dziecka zawsze prosimy na pierwsze spotkanie o przyjście samego rodzica / samych rodziców. Wyjątek stanowią konsultacje w sprawie niemowląt - można przyjść na wizytę z dzieckiem. 

5. Konsultacja / terapia trwa około 50 minut i zazwyczaj nie ma możliwości jej przedłużenia ze względu na kolejne umówione wizyty. Prosimy o punktulaność.

6. Terapia dziecka trwa około 50 minut z czego około 30-40 minut to praca z dzieckiem, a pozostały czas rozmowa z rodzicem.

7. Prosimy o informację o potrzebie wydania opinii/ zaświadczenia o wizycie przy zapisach. 

8. Płatności można dokonywać kartą i gotówką. Płatności dokonujemy przed rozpoczęciem spotkania.

cennik i informacje: Znany cytat